Οι επιπτώσεις του πετρελαιαγωγού στην Θράκη και το Αιγαίο – εθνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές

Οι επιπτώσεις του πετρελαιαγωγού στην Θράκη και το Αιγαίο – εθνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές

 

Ο αγωγός δεν έχει να προσφέρει κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος στη χώρα μας

 

 Στις 17 Μαΐου 2010 στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη Ημερίδα. Εισηγητές ήταν οι κ.κ.:

 1. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Χημικός Μηχανικός – Υγιεινολόγος, με θέμα:

 «Αγωγός Πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη - Η κατάρρευση ενός μύθου» 

 2. Ιωάννης Τέντες, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας στο τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ. με θέμα:

 «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη» 

 3. Θεόδωρος Τσιμπίδης, Δ/ντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», Συνεργάτης Τμ. Θαλάσσιας Βιολογίας Παν/μίου Essex, με θέμα:

 «Το Αιγαίο στα πλαίσια της μαύρης Ανάπτυξης»

 4. Μιχαήλ Δεκλερής, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ., 

 «Γιατί ο αγωγός πετρελαίου θα σημάνει το θάνατο του Αιγαίου» 

 

Οι συμμετέχοντες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην υλοποίηση του σχεδιαζόμενου έργου, θεωρώντας ότι ο αγωγός δεν έχει να προσφέρει κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος στη χώρα μας. Επίσης, παρουσιάστηκε και αναλύθηκε με λεπτομέρεια το τεράστιο περιβαλλοντικό ρίσκο που επιφυλάσσεται για το Αιγαίο και τις τοπικές κοινωνίες από ενδεχόμενη κατασκευή του αγωγού, ακυρώνοντας και το τελευταίο επιχείρημα που συνδέει τη λειτουργία του Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη με την προώθηση εθνικών συμφερόντων και την ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Τέλος, έγινε κοινά αποδεκτό ότι το ζήτημα του πετρελαιαγωγού άπτεται του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος καθώς οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του θα εκτείνονται σε όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα, επηρεάζοντας τα παράκτια κράτη.

 

Η παρουσία στην ημερίδα των τοπικών κοινωνιών, συλλόγων & φορέων από τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου απέδειξε ότι οι τοπικές κοινωνίες αντιλαμβάνονται πλέον την πραγματική διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αγωνίζονται στην πράξη για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

 

Οργάνωση:

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ

 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ

 ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.

 ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

 ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ