Εγγραφή μέλους

Εγγραφή μέλους του επιμελητήριου :
 
Για την εγγραφή μέλους απαιτείται συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής και καταβολή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής*.
Φωτοτυπία της καταθέσεως της συνδρομής αποστέλλεται στη διεύθυνση του Επιμελητηρίου ταχυδρομικώς ή με fax στο 210-3823.850 ή με email.
 subscription.jpg

Εγγραφή 30 ευρώ
Ετήσια συνδρομή  
 1. Φυσικά πρόσωπα 30 ευρώ
 2. Επαγγελματίες φυσικά πρόσωπα 90 ευρώ
 3. Επιχειρήσεις 240 ευρώ
 4. Ιδρύματα, Σωματεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εν γένει 150 ευρώ
 5. Οικολογικές Οργανώσεις και Δίκτυα Οργανώσεων 90 ευρώ
 6. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα 90 ευρώ
 7. Περιφέρειες, Νομαρχιακές Διοικήσεις και Ο.Τ.Α. 240 ευρώ
 8. Τράπεζες, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δημόσιες Υπηρεσίες 240 ευρώ

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
  * Η συνδρομή καταβάλλεται στην Εθνική Τράπεζα, αριθμ. λογ/σμού: 065 / 781577-83
ή Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ, αριθμ. λογ/σμού: 073-027-000012477145-5
Η έκδοση τιμολογίου προϋποθέτει την καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί.