Γνωμοδοτήσεις

Οι γνωμοδοτήσεις του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος έχουν ως αντικείμενο την Επιστημονική Μελέτη της Βιωσιμότητος της τιθεμένης υπό την κρίση του δημοσίας πολιτικής ή ιδιωτικής αποφάσεως, σύμφωνα με την Αρχή 18 της Διακηρύξεως της Στοκχόλμης περί της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αναπτύξεως (1972).

Η μελέτη γίνεται με την μέθοδο των Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος (ΣΜΚ) και συμφώνως προς τις αρχές των Επιστημών της Βιωσιμότητος (Δίκαιο Βιωσίμου Αναπτύξεως, Επιστήμη Γης-Περιβαλλοντική Επιστήμη κλπ.).

Δοθέντος ότι η θεμελιώδης Αρχή της Βιωσιμότητος («Αειφορίας») κατοχυρούται τόσο στο Διεθνές Δίκαιο όσο και στο Συνταγματικό Δίκαιο, η κρίση περί της βιωσιμότητος ορισμένης πολιτικής ή αποφάσεως συμπίπτει με την κρίση περί της νομιμότητος αυτών.

Αποδέκτες τους είναι: Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, Ίδρύματα, Οικολογικές Οργανώσεις, Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, πολίτες κλπ.

 

 

A/A
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ
 
Στις υποθέσεις που ακολουθούν παρατίθεται περίληψη της βιωσίμου λύσεως που προτείνει
η γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου.
 
63. Νομοσχέδιο περί του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού
Θέσεις του Επιμελητηρίου για την συνταγματικότητά του
9/8/2005 6
62. Φράγμα Αγίου Νικολάου Αράχθου
Το Επιμελητήριο επιβεβαίωσε τη θέση που είχε διατυπώσει για το Φράγμα Αποσελέμη κρίνοντας μη βιώσιμα τα μεγάλα φράγματα, πολλώ δε μάλλον εκείνα που κατασκευάζονται σε ευαίσθητες περιοχές φυσικού κάλλους όπως είναι ο ποταμός Άραχθος.
9/7/2005 50
61. Σέριφος: Ακτή Λειβαδάκια
Δεν επιτρέπεται η χρήση και στάθμευση τροχοφόρων επί της ακτής μικρού νησιού (παραλίας και αιγιαλού), διότι δεν είναι ηπία χρήση αυτής ως ευαισθήτου οικοσυστήματος και συμβατή προς την ελευθέρα κοινοχρησία και τον προορισμό της.
30/3/2005 19
60. Κτήμα ΘΩΝ: Η συμμόρφωση της διοικήσεως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ
Μετά την έκδοση των υπ' αρ. 3117/2004 & 3118/2004 αποφάσεων του ΣτΕ, η Διοίκηση οφείλει να τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο στο Ο.Τ.40 δια να καταστεί κοινόχρηστος χώρος ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο τούτο.
10/3/2005 14
59. Λόφος Ξάνθου Βούλας: Η απόλυτος προτεραιότης του αστικού πρασίνου
Δεν είναι νόμιμος και βιώσιμος ο αποχαρακτηρισμός αστικού πρασίνου χάριν κοινωφελούς κτιρίου (Ιερού Ναού).
10/2/2005 19
58. Πάρος: Βιωσιμότης Αερολιμένος
Δεν είναι νόμιμη και βιώσιμη η κατασκευή αερολιμένος σε μικρό νησί για την υποδοχή μεγάλων αεριωθουμένων εξυπηρετούντων τον μαζικό τουρισμό.
2/2/2005 25
57. Κόμβος Κηφισιάς: Αξιολόγηση βιωσιμότητος και νομιμότητος κυκλοφοριακής
ρυθμίσεως επί τμήματος της ΕΟ1 εντός του οικιστικού ιστού

Τμήματα Εθνικών Οδών ενσωματωμένων στον οικιστικό ιστό επιδέχονται μόνον ηπίαν χρήση, συμβατή προς την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των παροδίων οικισμών.
30/12/2004 12
56. Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής ή Αγίας ν. Άνδρου: Παράνομη Κατάτμηση Γης στα Μικρά Νησιά
Δεν είναι νόμιμη και βιώσιμη η κατάτμηση γης στην ύπαιθρο μικρού νησιού χάριν της δημιουργίας οικισμού που δεν προβλέπεται από το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο του νησιού.
3/11/2004 14
55.
Χείμαρρος Κραυσίδων Μαγνησίας: Μη Βιώσιμη Οδοποιία
Το Επιμελητήριο έκρινε ότι η κατασκευή παρακαμπτηρίου οδού της πόλεως του Βόλου δεν μπορεί να γίνει εις βάρος χειμάρρου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
15/9/2004
13
54.
Συγκριτικές παρατηρήσεις για την θεσμική ρύθμιση της εκτελέσεως Δημοσίων Τεχνικών Έργων (ιδίως οδικών) στη Γαλλία και την Ελλάδα - Α΄ Σχόλιο
Το Επιμελητήριο παρέσχε επιστημονική βοήθεια στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατάρτιση βιωσίμου συστήματος κατασκευής έργων οδοποιίας.
25/8/2004
13
53.
Υπόμνημα προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Το Επιμελητήριο, ανταποκρινόμενο σε αιτήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων των Κυκλάδων, ενετόπισε και ανέλυσε τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα των νησιών αυτών προς υποβοήθηση της Διοικήσεως.
12/8/2004 10
52.
Λαυρεωτική: Η συνεχιζομένη φαλκίδευση των Δασών και Οικοτόπων της Αττικής
Το Επιμελητήριο απέτρεψε την δημιουργία ιδιωτικού οικισμού σε έναν από τους ελαχίστους εναπομείναντες βιοτόπους της Αττικής, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της προστασίας των ευαισθήτων παρακτίων οικοσυστημάτων της Λαυρεωτικής (Πούντα Ζέζα) και της μεταναστευτικής πανίδος.
26/7/2004 13
51.
Δάσος Μορέλλα Πεύκης
Το Επιμελητήριο προστάτευσε το εναπομένον πράσινο της Αττικής στην άλλοτε κατάφυτη Μαγκουφάνα από απόπειρα εντάξεώς του στο Σχέδιο Πόλεως.
5/7/2004 14
50.
Άνδρος: Αιολικά Πάρκα και στα μικρά νησιά;
Η εν χρήσει και προερχομένη από Ευρωπαϊκές χώρες τεχνολογία των αιολικών πάρκων (ανεμογεννήτρια ύψους 120 μ., άνοιγμα πτερυγίων 65 μ.) είναι εκτός της κλίμακος του Ελληνικού νησιωτικού τοπίου και το προσβάλλει βάναυσα. Το αισθητικό τοπίο είναι το ύπατο κριτήριο της βιωσίμου χωροταξίας και, επομένως, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων αποκλείεται στις ακτές και τα μικρά βουνά των νησιών, που διακρίνονται για την λιτή γραμμή των, την συμμετρία και την ποικιλομορφία των.
30/6/2004 44
49.
Δρόμος Ακουμιανής Γιαλιάς-Λίγκρες στην παραλία της Νότιας Κρήτης
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή δημοσίας οδού μέσω των αμμοθινών και της παραλίας της νοτίου ακτής Κρήτης.
22/6/2004 17
48.
ΧΥΤΑ Σερρών
Το Επιμελητήριο εχαρακτήρισε ως μη βιώσιμη την εγκατάσταση ΧΥΤΑ σε προστατευομένη φυσική περιοχή του νομού Σερρών.
14/6/2004 22
47.
Βιωσιμότης Δημοσίων Τεχνικών Έργων 8/6/2004 11
46.
Το Σχέδιο Ανάν: Το λάθος και η επαύριον
Το Επιμελητήριο παρέσχε νομική βοήθεια στο Κόμμα των Πρασίνων της Κύπρου εναντίον του Σχεδίου Ανάν, πλήττοντος την βιωσιμότητα της Μεγαλονήσου.
19/4/2004 9
45.
Παραλία Μαρίκες Ραφήνας: Νομική προστασία παρακτίων οικοσυστημάτων
Το Επιμελητήριο διέσωσε μία εκ των τελευταίων αθίκτων ακτών της Αττικής, εκτεθειμένη στις πιέσεις του βεβαρυμένου περιβάλλοντος της Αθήνας.
5/4/2004 17
44.
ΜΥΗΕ Χειμαρροποτάμου "Γκούρα" Τζουμέρκων: Η Βιωσιμότης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων
Στα πλαίσια της Κοινοτικής πολιτικής για την προώθηση ενεργειακών συστημάτων από ανανεώσιμες πηγές ενεργείας, το Επιμελητήριο μελέτησε επιστημονικώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκαταστάσεως μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της Χώρας μας.
15/3/2004 52
43.
Κτήμα Μιμηκόπουλου: Η φαλκίδευση του εναπομείναντος πρασίνου της Αθήνας
Το Επιμελητήριο απέτρεψε την ένταξη δασοτεμαχίου στο Σχέδιο Πόλεως
2/3/2004 10
42.
Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου: Αιολικά Πάρκα και Πολιτιστική Κληρονομία
Το Επιμελητήριο απέτρεψε την εγκατάσταση αιολικών πάρκων πλησίον της ιστορικής μονής του Οσίου Μελετίου, μελετώντας το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας και ειδικώς των Ιερών Μονών.
20/2/2004 18
41.
Αεροδρόμιο Χίου: Η Βιώσιμη Αεροπορική Επικοινωνία των Νήσων
Η βιώσιμη επικοινωνία με τα νησιά του Αιγαίου είναι κατ' αρχήν η θαλασσία. Δεν επιτρέπονται τα αεροπορικά συστήματα μαζικού τουρισμού (charters). Επιτρέπεται, όμως, η κατασκευή μικρών αεροδρομίων για τις τοπικές ανάγκες (πυρασφάλεια, έκτακτες ανάγκες κλπ.).
1/2/2004 25
40.
Αλιάκμων: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Νομού Ημαθίας
Το Επιμελητήριο προστάτευσε τις αρχαιότητες της Βεργίνας και την γειτνιάζουσα περιοχή, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, από την απόπειρα των τοπικών αρχών να εγκαταστήσουν εκεί χώρο ταφής απορριμμάτων.
15/1/2004 16
39.
Δήμος Αρτέμιδος (Λούτσα): Έργα αποχετεύσεως, επεξεργασίας και διαθέσεως λυμάτων περιοχής Β. Μεσογείων Αν. Αττικής (ΚΕΛ Ραφήνας)
Το Επιμελητήριο έκρινε ότι η διάθεση των αστικών λυμάτων των οικισμών των Μεσογείων δεν μπορεί να γίνει με διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον Ευβοϊκό Κόλπο, αλλά μόνο στα πλαίσια ανακυκλώσεως και ολοκληρωμένης διαχειρίσεως των υδάτων της Αττικής και χάριν της χρησιμοποιήσεώς των για αρδευτικούς σκοπούς.
8/12/2003 26
38.
Νομοσχέδιο Δασών 19/11/2003 10
37.
ΧΥΤΑ Ηλείας: Κορωνόβραχος
Το Επιμελητήριο απέκλεισε την δημιουργία ΧΥΤΑ σε δασική έκταση ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
11/11/2003 14
36.
Πετρέλαια νομού Καβάλας
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση πετρελαιοδεξαμενών σε περιοχή γειτνιάζουσα με ευρύτερο σύμπλεγμα υγροτόπων και παρακτίων συστημάτων.
20/10/2003 10
35.
Σχέδιον Οικισμού Διονύσου 1928 10/10/2003 15
34.
Υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κατοίκων του Γραμματικού Αττικής (ΧΥΤΑ Ραμνούντος)
Το Επιμελητήριο συνέταξε και υπέβαλε συστημική μελέτη του προβλήματος των αποβλήτων των Αθηνών, αντιμετωπίζοντάς το ως εθνικό ζήτημα.
6/10/2003 13
33.
Πτηνοτροφεία Δήμου Παμβώτιδος 3/10/2003 4
32.
Νήσος Μύκονος: Η Βιώσιμη Διαχείριση των Αστικών Λυμάτων
Το Επιμελητήριο υπερασπίσθηκε μια από τις ελάχιστες εναπομένουσες παρθένες περιοχές της Μυκόνου από την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Προς τούτο, εμελέτησε στο σύνολό του το πρόβλημα της βιωσίμου διαχειρίσεως των υγρών αποβλήτων στα μικρά νησιά.
15/9/2003 29
31.
Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Καταφύγιο Αγρίας Ζωής νήσου Σύρου
Το Επιμελητήριο παρέσχε νομική και επιστημονική υποστήριξη στην Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το καταφύγιο αγρίας ζωής στη Βόρεια Σύρο, το οποίο απειλείται από προσπάθειες των κυνηγών να το περιορίσουν. Τα καταφύγια αγρίας ζωής οριοθετούνται με επιστημονικά αποκλειστικώς κριτήρια, μη επιτρεπομένης της μειώσεώς τους εξ οιουδήποτε άλλου λόγου.
30/8/2003 14
30.
Δάσος Τσούκα Φθιώτιδος: Αναδάσωση δασικής εκτάσεως μεταλλευτικών ερευνών
Το Επιμελητήριο καθώρισε τους όρους και περιορισμούς της βιωσίμου μεταλλείας και την απέκλεισε εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων
4/8/2003 14
29. Νήσος ΣΥΡΟΣ: Η βιώσιμη διαχείριση των αστικών λυμάτων
Δεν μπορεί να γίνει διάθεση λυμάτων στο παράκτιο οικοσύστημα των μικρών νησιών. Η βιώσιμη διάθεση υγρών αποβλήτων στα νησιά πρέπει να γίνεται στα πλαίσια ανακυκλώσεως και ολοκληρωμένης διαχειρίσεως των ολίγων, άλλωστε, υδατικών πόρων των.
4/7/2003 24
28.
ΧΥΤΑ Καπανδριτίου, Καλάμου, Πολυδενδρίου (περιοχή ΤΡΥΠΕΣ)
Εξετάζοντας, κατόπιν αιτήσεως Δήμων της Β.Α. Αττικής, το συνολικό πρόβλημα της διαθέσεως των στερεών απορριμμάτων της Αττικής, το Επιμελητήριο απεφάνθη ότι το θέμα αυτό δεν είναι τοπικό ή περιφερειακό αλλά εθνικό και ότι η Αττική είναι κεκορεσμένη από οικοδομές και τεχνικά έργα και ο αναγκαίος χώρος για την κατασκευή ΧΥΤΑ πρέπει να εξευρεθεί εκτός Αττικής.
3/6/2003 31
27.
ΧΥΤΑ Γραμματικού (περιοχή ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ)
Το Επιμελητήριο απεφάνθη όπως και για την παραπάνω περίπτωση (βλ. Νο 28) ότι το θέμα της διαθέσεως των στερεών απορριμμάτων της Αττικής δεν είναι τοπικό ή περιφερειακό αλλά εθνικό... κλπ.
3/6/2003 32
26.
Η Αθήνα και τα Ολυμπιακά Έργα 21/5/2003 12
25.
Διόνυσος: Οικοπεδοποίηση Στρατοπέδου Ντούνη
Το Επιμελητήριο απέκλεισε την οικοπεδοποίηση εγκαταλειφθέντος στρατοπέδου, το οποίον, ως δημοσία κτήση, πρέπει να διατίθεται μόνο για δημοσίους σκοπούς.
14/5/2003 10
24.
ΤΕΙ Πειραιώς:Πειράματα Καθαρισμού Πετρελαιοκηλίδων
Το Επιμελητήριο μελέτησε και διετύπωσε τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνεται πειραματισμός για τον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων στην θάλασσα.
23/4/2003 13
23.
Γήπεδον ΑΕΚ: Ένταση Εμπορικών Χρήσεων Γης και Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον
Το Επιμελητήριο έκρινε ως μη βιώσιμη την εγκατάσταση εμπορικού κέντρου εντός άλσους, σε οικιστικώς βεβαρυμένη περιοχή των Αθηνών.
9/4/2003 8
22.
Κίμωλος: Μη βιώσιμη η εξόρυξη στα μικρά νησιά
Το Επιμελητήριο απέτρεψε την καταστροφή του αναγλύφου του μικρού αυτού νησιού από καταστρεπτική εξόρυξη ποζολάνης, μελετώντας στο σύνολό του το πρόβλημα της λειτουργίας λατομείων στα μικρά νησιά.
7/3/2003 19
21.
Η Επιβουλή κατά των Δημοσίων Δασών 25/2/2003 8
20.
Χίος: Ιδιωτικοί Χώροι Αθλήσεως
Ο πολλαπλασιασμός των εμπορικών χώρων ιδιωτικής αθλήσεως δημιούργησε το ζήτημα της εντάξεως των χώρων αυτών στο αστικό περιβάλλον, πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε το Επιμελητήριο στην πόλη της Χίου.
19/2/2003 14
19.
Κ.Υ.Τ. Αργυρουπόλεως: Η Βιώσιμη Διαχείριση των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
Το Επιμελητήριο έκρινε ότι η κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσεως δεν μπορεί να γίνει πλησίον ανθρωπίνων οικισμών, κατ' εφαρμογή της γενικής αρχής της προφυλάξεως.
24/1/2003 21
18.
Η Ιδιωτικοποίηση της Δημοσίας Κτήσεως
Το Επιμελητήριο καθώρισε τους όρους και περιορισμούς της βιωσίμου διαχειρίσεως της δημοσίας περιουσίας στα πλαίσια της εθνικής κυριαρχίας και της δημοσίας κτήσεως. Για πρώτη φορά επεσημάνθησαν οι κίνδυνοι της βιωσιμότητος της Χώρας από την άκριτη εκποίηση δημοσίας κτήσεως.
8/1/2003 8
17.
Προστασία περιοχής Λίμνης Βουλιαγμένης
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον της προστατευομένης περιοχής της Λίμνης Βουλιαγμένης.
30/12/2002 9
16.
Φράγμα Μεσοχώρας: Η Εκτροπή του Αχελώου
Στην γνωστή υπόθεση του Αχελώου, το Επιμελητήριο έκρινε ότι το Φράγμα Μεσοχώρας δεν είναι βιώσιμο έργο και η απαλλοτρίωση των κτημάτων του φερωνύμου οικισμού είναι παράνομη.
12/12/2002 19
15.
Άλσος Ριζάρη: Η συνεχιζομένη φαλκίδευση του ανεπαρκούς πρασίνου των Αθηνών
Το Επιμελητήριο αντετάχθη επιτυχώς στην οικοδόμηση του ιστορικού πάρκου Ριζάρη, πολυτίμου πρασίνου στο πυκνοδομημένο κέντρο των Αθηνών, χάριν της ανεγέρσεως Μουσείου.
19/11/2002 25
14.
Αιολικά Πάρκα: Νομική Γνωμοδότηση για την Βιωσιμότητά των (Νομαρχία Ευβοίας)
Εν όψει της αποτυχίας της απρογραμματίστου δημοσίας πολιτικής για την χρήση της αιολικής ενεργείας και ύστερα από αίτημα της Νομαρχίας Ευβοίας, το Επιμελητήριο κατήρτισε ολοκληρωμένη συστημική μελέτη για την βιώσιμη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Χώρα μας κατά τρόπο συμβατό με την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το Επιμελητήριο υπέδειξε την χωροταξία των αιολικών πάρκων ως απαραίτητο συμπλήρωμα της χαρτογραφήσεως του αιολικού δυναμικού της Χώρας.
25/9/2002 57
13.
Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας (ΔΕΗ) στο Κοκκάρι Σάμου
Δεν επιτρέπεται η επέκταση μονάδος ηλεκτροπαραγωγής επί τη βάσει τοπικού ρυθμιστικού σχεδίου, ιδίως μάλιστα όταν είναι πλησίον παραδοσιακού οικισμού.
11/9/2002 17
12.
Σταθμός Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ελλομένου Λευκάδος: Βιώσιμη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στα νησιά
Το Επιμελητήριο προστάτευσε θαλάσσια περιοχή Natura 2000 στην Λευκάδα από την μη βιώσιμη εγκατάσταση σταθμού διαχειρίσεως υγρών αποβλήτων.
24/7/2002 26
11.
Η Βιώσιμη Διαχείριση των μικρών νησίδων: Η περίπτωση του "Αλατά"
Οι μικρές νησίδες, συνήθως ακατοίκητες, είναι άκρως ευαίσθητα οικοσυστήματα στα οποία δεν επιτρέπεται καμμία απολύτως ανθρωπογενής παρέμβαση. Η κατασκευή μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδος σε τέτοιο νησί συνεπάγεται την πλήρη καταστροφή του ως οικοσυστήματος.
2/7/2002 10
10.
Υπό την Σκιάν της Ακροπόλεως: Η αισθητική Προστασία του Ιερού Βράχου
Το Επιμελητήριο προστάτευσε την δεσπόζουσα θέση της Ακροπόλεως στο σχέδιο της πόλεως των Αθηνών από την απόπειρα αυξήσεως του ύψους γειτονικών οικοδομών.
2/7/2002 23
9.
Μελέτη Αξιολογήσεως Βιωσιμότητος του Φράγματος Αποσελέμη Κρήτης
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Επιμελητήριο μελέτησε συστημικώς το θέμα της βιωσιμότητος των φραγμάτων και της επιδράσεώς των στο φυσικό περιβάλλον και στην διαχείριση των υδάτων.
11/3/2002 51
8.
Υπόμνημα επί του Νομοσχεδίου περί Αιγιαλού και Παραλίες
Το Επιμελητήριο μελέτησε το ανωτέρω ζήτημα υπό το φως της συγχρόνου θεωρίας περί της ολοκληρωμένης διαχειρίσεως των παρακτίων συστημάτων και με τις παρατηρήσεις του συνέβαλε στην βελτίωση του νόμου.
12/2/2002 3
7.
Οδοί Ταχείας Κυκλοφορίας: Παρόδιες Χρήσεις
Η λειτουργία των οδών ταχείας κυκλοφορίας είναι ασύμβατος με παροδίους εμπορικές χρήσεις και με την χρήση γενικής κατοικίας.
1/2/2002 12
6.
Ξενοδοχείο στο Αισθητικό Δάσος Σκιάθου
Τα αισθητικά δάση όπως οι περιοχές φυσικού κάλλους είναι άκρως ευαίσθητα οικοσυστήματα, στα οποία επιτρέπονται μόνον ήπιες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Τέτοια, όμως, δεν είναι η ανέγερση τουριστικού ξενοδοχείου.
15/1/2002 14
5.
Σύστημα Μεγάλης Κλίμακος (ΣΜΚ) για την βιώσιμη ανάπλαση του Κτήματος ΘΩΝ
Το Επιμελητήριο αγωνίστηκε επιτυχώς για την διάσωση του ιστορικού κτήματος ΘΩΝ των Αθηνών, μελετώντας στο σύνολό του το πρόβλημα των βιωσίμων αναπλάσεων στην Αθήνα.
2/1/2002 8
4.
Κύρια Σχόλια στο Νομοσχέδιο για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25/10/2001 12
3.
Μαραθών: Το Βιώσιμο Χωροταξικό Σύστημα
Το Επιμελητήριο προέβη σε πλήρη συστημική αξιολόγηση της βιωσιμότητος μελέτης για την δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα, την οποίαν και έκρινε μεσαίων έως χαμηλήν, κυρίως λόγω της μη προστασίας "υψηλών κυβερνητικών αξιών", όπως ο ιστορικός τόπος της Μάχης του Μαραθώνος.
30/4/2001 47
2.
Σάμινα: Η τύχη του Ναυαγίου
Το Επιμελητήριο μελέτησε τις επιδράσεις των ναυαγίων στο θαλάσσιο περιβάλλον, θέμα ελάχιστα γνωστό σε μια χώρα εν τούτοις ναυτική, όπως η Ελλάς.
1/3/2001 20
1.
Ακάμας Κύπρου
Η χερσόνησος του Ακάμα αποτελεί το έσχατο καταφύγιο της αγρίας ζωής στην Κύπρο. Η βιώσιμη ανάπτυξή της, κατ' αρχήν, είναι η διατήρησή της. Επεμβάσεις στις ακτές της για την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων εγκαταστάσεων μαζικού τουρισμού δεν συνιστούν βιώσιμη ανάπτυξη της χερσονήσου, ούτε και είναι συμβατές με την ανάγκη διατηρήσεως της φύσεως σε αυτήν.
10/1/2001 10